Om Himmel och Jord

Himmel och Jord är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan (kyrkoparti) som bildades under våren och försommaren 2021. Vi bildades huvudsakligen för att vi vill driva frågan om ett förändrat skogsbruk inom Svenska kyrkan.

Klimatkrisen och artkrisen är akuta och Svenska kyrkan har stora möjligheter att bidra till att hindra och lindra dessa kriser bland annat genom sin skogsförvaltning. Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsförvaltare och förvaltar cirka 460 000 hektar skog.

Himmel och Jord vilar på värderingar som klimaträttvisa, alla människors lika värde, HBTQ-personers, samers och naturens rättigheter. Våra ställningstaganden i olika frågor baseras på vad vi tror är bäst utifrån dessa värderingar. Läs mer om detta på sidan Himmel och Jords värdegrund.

Föreningen Himmel och Jord

Ordförande och initiativtagare Ulrika Karlsson

Sekreterare Tove Holmberg

Kassör Naomi Jayne

Ledamot Carl Otto Decker

Ledamot Lotta Svensson

Kontakta styrelsen via e-post info@himmelochjord.org.

Läs om oss i media

Debattartiklar och insändare

Klimatkrisen och artkrisen är akuta och Svenska kyrkan har stora möjligheter att bidra till att hindra och lindra dessa kriser bland annat genom sin skogsförvaltning.