Himmel och Jord
– en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan

Sidan är under uppbyggnad.

Himmel och Jord är en nybildad nomineringsgrupp i Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalet 2021. Vi ställer upp i valet till kyrkomötet samt till sex stift och Umeå pastorat. Medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år kan rösta på Himmel och Jord i följande stift: Luleå, Uppsala, Göteborg, Strängnäs, Växjö och Lund.

Himmel och Jords valmanifest 2021

Vi vill sprida en positiv bild av kyrkan och verka inom kyrkans organisation för att miljöfrågorna ska prioriteras. Vår ideologiska bakgrund bygger på värderingar, visdom och vetenskap. Våra värderingar kommer från den kristna tron, där idén om alla människors lika värde är central och också förvaltningen av hela skapelsen. Visdomen kopplar ihop värderingarna och vetenskapen så att vi på ett klokt sätt ska kunna agera i olika frågor. Det här vill vi verka för:

Kyrkan och miljön

Vi vill ha ett hållbart skogsbruk på kyrkans marker. Det innebär att vi är för blandskogar och kontinuitetsbruk. Det finns lönsamma hyggesfria metoder som vi vill införa i stor skala. Vi vill inte se stora kalhyggen. Vi vill stoppa avverkningar i gammelskogar och naturskogar. Att ha goda och betydelsefulla samråd med samer som berörs av avverkningar ser vi som en självklarhet.

Kyrkans personal ska resa markbundet om en resa behövs.

Vid kyrkans måltider måste det finnas vegetariska alternativ. Vi är för viltkött och animaliska produkter från ren och för lokalproducerade råvaror som håller landskapet öppet, men den vegetariska maten och kunnandet om den måste öka. Här behövs utbildning.

Vi ser positivt på solpaneler på kyrktaken, en energieffektivisering och andra förnybara energikällor. Det lättaste sättet att minska kyrkans energiuttag är förstås att se över hur kyrkan kan minska energibehovet.

Kyrkan och kulturen

Kyrkorna är i sig själva ett vackert kulturarv som ska förvaltas på ett bra sätt. Dessutom är kyrkan en viktig aktör för konst och musik. Det finns plats för både reflektion och gemenskap genom kultur i kyrkan. Vi vill att musik- kör- och övrig kulturell verksamhet ska främjas både på det professionella och amatörmässiga planet.

Kyrkan i samhället

I församlingarna sker kyrkans grundläggande verksamhet och mötet med församlingsmedlemmar vid livets alla stunder. Församlingsarbetet med gudstjänsterna är en central del och även diakonin med att nå ut till alla människor i ett själavårdande arbete.

Vi ser positivt på den speciella omsorg för ensamma och andra behövande som kyrkan står för och arbetar med. Alla människor ska alltid vara lika välkomna att delta och känna gemenskap i kyrkans verksamhet. Vi vill arbeta för en ökad jämställdhet och inkludering av Hbtqi-personer. Vi vill att kyrkan ska finnas både i stad och på landsbygden.

Principen om allas lika värde gäller även hur vi behandlar människor som inte är medlemmar av vår kyrka. Vi ser positivt på det ekumeniska arbetet.

Våra värderingar och framtida ställningstagande

Himmel och Jord bildades under våren och försommaren 2021 och därmed inte hunnit ta ställning i alla frågor som berör Svenska kyrkan innan valet 2021. Himmel och Jord vilar på värderingar såsom klimaträttvisa, alla människors lika värde, hbtqi-personers, samers och naturens rättigheter. Våra ställningstaganden i olika frågor kommer att baseras på vad vi tror är bäst utifrån dessa värderingar.

Bli medlem i föreningen Himmel och Jord!

Stöd Himmel och Jords arbete genom att bli medlem i vår förening! Medlemsavgiften är 100 kr/år. Betala via swish (123 256 22 70) eller till vårt bankkonto (8030-9 73 131 222-9).

Nya medlemmar behöver fylla i följande googleformulär: https://docs.google.com/…/1LGFKT4OR91YHvJFmZvDWH8C…/edit

Välkommen som medlem!

Läs om oss i media

https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/kritiserat-skogsbruk-het-fraga-i-kyrkovalet/

https://www.dn.se/sverige/interna-kritiken-mot-kyrkans-skogsbruk-tjanar-mammon/

https://www.dn.se/sverige/hemlig-inspelning-avslojar-sa-utnyttjas-de-pa-kyrkans-mark/

Debattartiklar och insändare

https://www.smp.se/debatt/stall-om-kyrkans-skogsbruk/

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/en-mer-klimatmedveten-kyrka