Valet 2025

Ställ upp för Himmel och Jord i valet 2025!

Ställ upp du med!

Vi söker personer som vill ställa upp för Himmel och Jord i kyrkovalet 2025! Saknar du erfarenhet av politiskt arbete? Det gör ingenting – vi är alla nybörjare i början och i Himmel och Jord hjälps vi åt och lär oss tillsammans!

Om du är intresserad av att stå på Himmel och Jords listor i valet 2025 – bli medlem och ta kontakt med oss via e-post info@himmelochjord.org.

För att få ställa upp för Himmel och Jord behöver du:

  • Vara medlem i Himmel och Jord.
  • Vara medlem i Svenska kyrkan (om du är döpt men har gått ur Svenska kyrkan är det enkelt att bli medlem igen).

  • Stå bakom vår värdegrund.
  • I övrigt vara en lämplig kandidat och representant för oss.

Ställ upp för Himmel och Jord i kyrkovalet 2025!