Kyrkan och skogen

Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsförvaltare och förvaltar cirka 460 000 hektar skog. Det är en större yta än Gotland och Öland tillsammans. Svenska kyrkan har stora möjligheter att gå i bräschen för ett skogsbruk som är hållbart på riktigt!

Vi vill att Svenska kyrkan ska:

  • Skydda minst 30 procent av sitt skogsinnehav, i linje med vad IPCC och IPBES säger behövs, samt beslutades på COP15 i Montreal 2022.

  • Ställa om till ett naturnära, hyggesfritt skogsbruk i den skog som fortsatt ska brukas.

Kors mot stubbe i skog

Svenska kyrkan är ingen förebild idag

I dagsläget brukar Svenska kyrkan sin skog som vilken stor skogsägare som helst, de skyddar inte en större andel eller tar större miljöhänsyn än genomsnittet i Sverige. Detta trots att:

  • Svenska kyrkan är inte beroende av de ekonomiska intäkterna från skogsbruket. Cirka 300 miljoner eller 1,5 procent av kyrkans intäkter kommer från skogsbruket, samtidigt som Svenska kyrkan som helhet de senaste åren haft ett positivt ekonomiskt resultat på miljardbelopp.
  • Svenska kyrkan vilar på sin kristna värdegrund och enligt kyrkoordningen §3 kap 46 ska skogsförvaltningen vara etiskt försvarbar och i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Under en tid som präglas av klimat- och artkris, där skogen har en nyckelroll, tycker vi att det är självklart att Svenska kyrkan ska lyssna på kritiken och stanna upp för att reflektera och påbörja en omställning. I dagsläget fortsätter arbetet som vanligt i väntan på utredningen.

Vi vill att Svenska kyrkan ska skydda minst 30 procent av skogen och övergå till ett naturnära, hyggesfritt skogsbruk i den skog som brukas.